NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Chuyên ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU

  • Mã ngành xét tuyển: 7460108 (Chương trình chuẩn) – 7460108H (Chương trình chất lượng cao)
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

Chuyên ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU (7460108 – 7460108H)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học Dữ liệu (KHDL) được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có năng lực thực hành nghề nghiệp gồm kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành; có phương pháp tư duy, năng lực tự nghiên cứu và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và có khả năng phân tích dữ liệu, ứng dụng các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo để khám phá dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng chiến lược và thúc đẩy sự chuyển đổi số và kinh doanh số tại các tổ chức doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh trong môi trường hội nhập toàn cầu. 

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên nghiệp và ứng dụng, các kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng tự nghiên cứu cho sinh viên nhằm mở rộng kiến thức để thích ứng với xu thế phát triển của thời đại. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên quan điểm chủ đạo là mang tính phân tích, ứng dụng cao, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho xã hội và cho ngành Giao Thông Vận Tải.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có các khả năng: 

  • Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, hỗ trợ cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
  • Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo.
  • Có các kiến thức về cơ sở kỹ thuật và ngành, có khả năng vận dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm phát hiện các tri thức mới hỗ trợ ra quyết định tại tổ chức, doanh nghiệp.
  • Có các kỹ năng cá nhân cần thiết, phù hợp nhiều vị trí việc làm trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa.
  • Có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm với xã hội.
  • Có khả năng chủ động cho tương lai và ý thức tự nâng cao trình độ, học tập cả đời

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành KHDL có thể đạt các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một cách mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia:

– Cán bộ khoa học dữ liệu, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Lập trình viên phân tích dữ liệu, kiểm thử sản phẩm phần mềm, quản lý quy trình phát triển phần mềm.

– Chuyên viên Phân tích, quản trị và giám sát an ninh mạng.

– Thiết kế, xây dựng, phát triển, vận hành và bảo trì mạng máy tính nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học.

– Quản trị dự án hệ thống mạng thông tin.

– Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Video giới thiệu: 

Website KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: https://it.ut.edu.vn/