Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Chuyên ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Mã ngành xét tuyển: 7510205 (Chương trình chuẩn) – 7510205H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp…