Giới thiệu Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Mã ngành xét tuyển: 7510205A (Chương trình tiên tiến) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 __________________________________ Giới thiệu chung Đào tạo trình độ…