Giới thiệu ngành Khoa học dữ liệu

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU Chuyên ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU Mã ngành xét tuyển: 7460108 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 __________________________________ Chuyên ngành KHOA HỌC…