Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã ngành xét tuyển: 7480201 (Chương trình chuẩn) – 7480201H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01,…