NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Chuyên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

  • Mã ngành xét tuyển: 7340405 (Chương trình chuẩn) – 7340405H (Chương trình chất lượng cao)
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

3. Chuyên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (748020103 – 748020103H)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có năng lực thực hành nghề nghiệp gồm kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành; có phương pháp tư duy, năng lực tự nghiên cứu và phong cách làm việc hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội; có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về công nghệ thông tin và kinh tế, quản lý; có năng lực sáng tạo và ứng dụng hệ thống thông tin vào quản trị cho các tổ chức – doanh nghiệp một cách hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. 

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên nghiệp và ứng dụng, các kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng tự nghiên cứu cho sinh viên nhằm mở rộng kiến thức để thích ứng với xu thế phát triển của thời đại. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên quan điểm chủ đạo là mang tính phân tích, ứng dụng cao, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho xã hội và cho ngành Giao Thông Vận Tải.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có các khả năng: 

  • Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, kinh tế, hỗ trợ cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
  • Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo.
  • Có các kiến thức về cơ sở kỹ thuật và ngành, có khả năng vận dụng công nghệ thông tin nhằm phát hiện các tri thức mới hỗ trợ ra quyết định tại tổ chức, doanh nghiệp.
  • Có các kỹ năng cá nhân cần thiết, phù hợp nhiều vị trí việc làm trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa.
  • Có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm với xã hội.
  • Có khả năng chủ động cho tương lai và ý thức tự nâng cao trình độ, học tập cả đời.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc trong các cơ quan, xí nghiệp như: thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh; Chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống; Quản trị viên hệ thống thông tin; Nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án; Nếu đam mê lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy có thể học lên cao để tham gia vào các trường đại học cao đẳng có đào tạo chuyên ngành này.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Video giới thiệu: 

Website KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: https://it.ut.edu.vn/