Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Chuyên ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Mã ngành xét tuyển: 7510205 (Chương trình chuẩn) – 7510205H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp…

Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Chuyên ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Mã ngành xét tuyển: 7510201 (Chương trình chuẩn) – 7510201H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp…