Giới thiệu Ngành Luật

NGÀNH LUẬT Chuyên ngành LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HÀNG HẢI Mã ngành xét tuyển: 7380101 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A01, D01, D14, D15 __________________________________ Giới thiệu chung Viện…