Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI 1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Mã ngành xét tuyển: 784010101 (Chương trình chuẩn) – 784010101H (Chương trình chất lượng cao)…

Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 758030101 (Chương trình chuẩn) – 758030101H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển:…

Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 784010401 (Chương trình chuẩn) – 784010401H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét…

Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Chuyên ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 2. Chuyên ngành QUẢN…