Giới thiệu Ngành Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG Chuyên ngành XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP; KỸ THUẬT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH; THIẾT KẾ NỘI THẤT Mã ngành xét tuyển: 7580201 (Chương trình chuẩn) Tổ…