Giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Mã ngành xét tuyển: 7580201 (Chương trình chuẩn) – 7580201H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn…