Giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Mã ngành xét tuyển: 7580201 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2.…