Giới thiệu Ngành Kỹ thuật điện

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP; HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG; NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01,…