Giới thiệu Ngành Kinh tế xây dựng

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 758030101A (Chương trình tiên tiến) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên ngành…