Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI 1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Mã ngành xét tuyển: 7840101 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01,…