Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI 1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Mã ngành xét tuyển: 784010101 (Chương trình chuẩn) – 784010101H (Chương trình chất lượng cao)…