Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 7840104 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên ngành…