Giới thiệu Ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 784010401A (Chương trình tiên tiến) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên…