Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Chuyên ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 2. Chuyên ngành QUẢN…