Giới thiệu Ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG; QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01,…