Giới thiệu Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Mã ngành xét tuyển: 7510201A (Chương trình tiên tiến) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 __________________________________ Giới thiệu chung Đào tạo trình độ…