Giới thiệu Ngành Ngôn ngữ Anh

________________________ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (7220201) Giới thiệu chung Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ…