Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin quản lý

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chuyên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mã ngành xét tuyển: 7340405 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 __________________________________ Chuyên…