Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin quản lý

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chuyên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mã ngành xét tuyển: 7340405 (Chương trình chuẩn) – 7340405H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét…