NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

    • Mã ngành xét tuyển: 7510605A (Chương trình tiên tiến)
    • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

Giới thiệu chung

Đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.

Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, kiến thức chuyên sâu ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của chuyên ngành vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một cử nhân trong lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

  • Có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung.
  • Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán, phân phối…
  • Có thể đảm nhiệm chức danh quản lý các cấp tại các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến logistics và vận tải
  • Có khả năng giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có mở chuyên ngành liên quan.
  • Có thể tham gia vào thị trường lao động quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến chuyên môn.
  • Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực tổ chức và Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng cũng như lĩnh vực quản trị kinh doanh trong nước và quốc tế.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Website KHOA KINH TẾ VẬN TẢI: https://kinhte.ut.edu.vn/