Giới thiệu Ngành Kỹ thuật cơ khí

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ Chuyên ngành QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC MÁY XẾP DỠ – XÂY DỰNG; CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG Mã ngành xét tuyển: 7520103A (Chương trình tiên tiến) Tổ…