Giới thiệu ngành Quản lý xây dựng

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 7580302 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 __________________________________ Chuyên ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG (7580302) Giới thiệu chung…