Giới thiệu ngành Quản lý xây dựng

__________________________________ Chuyên ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG (7580302 – 7580302H) Giới thiệu chung Quản lý dự án xây dựng là một chuyên ngành thuộc khối ngành xây dựng, kết hợp giữa lĩnh…