NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

  • Mã ngành xét tuyển: 7510205A (Chương trình tiên tiến)
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

Giới thiệu chung

Đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô theo định hướng ứng dụng; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học có các kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội; kiến thức nền tảng của ngành. Ngoài ra, người học còn được tập trung vào các các kiến thức về công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ô tô như: công nghệ tự động hóa trong lắp ráp và chế tạo ô tô, ô tô điện, hệ thống giao thông thông minh, quản lý dịch vụ ô tô,….

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hướng đến đào tạo công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô

Người học sau khi hoàn thành chương trình có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; điều hành hoạt động sản xuất; áp dụng tốt vào thực tế khai thác hiệu quả các thiết bị trong lĩnh vực cơ khí nói chung và trong ô tô nói riêng.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học còn có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ, trách nhiệm xã hội và hòa nhập môi trường lao động đa quốc gia.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, người học có khả năng đảm nhận các công việc như:

 • Làm cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành, dây chuyền công nghệ và chuyển giao công nghệ có liên quan về kỹ thuật trong công nghiệp, trong sản xuất và lắp ráp ô tô,…
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về kỹ thuật và ô tô tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học nâng cao trình độ thạc sỹ/ tiến sĩ hoặc chuyên sâu theo chuyên ngành; hoặc liên thông văn bằng hai với các ngành khác.
 • Cán bộ kỹ thuật, vận hành, quản lý tại các trung tâm khai thác dịch vụ ô tô, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, công ty bảo hiểm về ô tô,….
 • Chuyên viên kỹ thuật về thiết kế cơ khí và phụ tùng ô tô;
 • Cán bộ quản lý, chuyên viên hành chính Nhà nước về Giao thông vận tải, phương tiện cơ giới;
 • Kinh doanh về ô tô, phụ tùng ô tô; tự khởi nghiệp, giám đốc công ty hay garage ô tô,…

Website VIỆN CƠ KHÍ: https://ime.ut.edu.vn/