Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Hệ đại trà) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00 __________________________________ Giới thiệu chung Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu…

Ngành Kỹ thuật xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG Chuyên ngành XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM Mã ngành xét tuyển: 7580201 (Hệ…