Hướng dẫn thủ tục nhập học đợt 1 đối với thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nguyện vọng nhập học kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

𝐓𝐡í 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯à 𝐪𝐮ý 𝐩𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢ế𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 đườ𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐛ê𝐧 𝐝ướ𝐢: http://gts.edu.vn/huong-dan-thu-tuc-nhap-hoc-dot-1-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-da-xac-nhan-nguyen-vong-nhap-hoc-ky-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022/