NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

1. Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 • Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn) – 752020102H (Chương trình chất lượng cao)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

2. Chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG

 • Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

3. Chuyên ngành NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 • Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

1. Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (7520201 – 752020102H)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Điện công nghiệp được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Điện công nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, biết giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật điện; Có phương pháp tư duy, năng lực tự nghiên cứu và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điện của xã hội.

– Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Kỹ thuật điện, kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Điện công nghiệp, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Kỹ thuật điện vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một cử nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, chuyên ngành Điện công nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành Điện Công Nghiệp. 
 • Áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật ngành và kiến thức kỹ thuật ngành nâng cao trong lập luận phân tích để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên môn phức tạp liên quan đến Điện Công Nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc gia. 
 • Tổng hợp các kiến thức cơ bản và sử dụng các kỹ năng, các công nghệ tiên tiến khoa học kỹ thuật cần thiết cho hoạt động lãnh đạo: quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn. 
 • Nhận thức, xác định được các kiến thức đương đại liên quan khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo. 
 • Nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành chuyên môn, môi trường và xã hội. 
 • Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Điện Công Nghiệp đổi mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 
 • Tự nhận thức về giới hạn khả năng của bản thân, hiểu được sự cần thiết của việc tự đào tạo, tự học suốt đời.

Hoạt động sinh viên

– Học tập, thực hành: Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong một môi trường với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ GV có trình độ, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Trong suốt quá trình học tập SV được tham gia thực hành, thực tập với các công việc liên quan đến chuyên môn kỹ thuật điện, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh tại các công ty thiết kế, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện trong và ngoài nước.

– Nghiên cứu khoa học: tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm nhận được những vị trí sau: 

– Kỹ thuật viên làm các công việc liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh tại các công ty thiết kế, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện trong và ngoài nước.

– Nhân viên kỹ thuật bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống Kỹ thuật điện tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong và ngoài nước;

– Nhân viên cung cấp tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo;

– Kỹ thuật viên tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện, các lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan ở các Viện, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, các tập đoàn, công ty và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện.

– Giảng viên, nghiên cứu viên giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

2. Chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG (7520201)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Hệ thống Điện giao thông được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Hệ thống Điện giao thông có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, biết giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật điện; Có phương pháp tư duy, năng lực tự nghiên cứu và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điện của xã hội.

– Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Kỹ thuật điện, kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Hệ thống Điện giao thông, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Kỹ thuật điện vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một cử nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, chuyên ngành Hệ thống Điện giao thông.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành Hệ thống Điện giao thông. 
 • Áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật ngành và kiến thức kỹ thuật ngành nâng cao trong lập luận phân tích để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên môn phức tạp liên quan đến Hệ thống Điện giao thông trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc gia. 
 • Tổng hợp các kiến thức cơ bản và sử dụng các kỹ năng, các công nghệ tiên tiến khoa học kỹ thuật cần thiết cho hoạt động lãnh đạo: quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn. 
 • Nhận thức, xác định được các kiến thức đương đại liên quan khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo. 
 • Nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành chuyên môn, môi trường và xã hội. 
 • Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Hệ thống Điện giao thông đổi mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 
 • Tự nhận thức về giới hạn khả năng của bản thân, hiểu được sự cần thiết của việc tự đào tạo, tự học suốt đời.

Hoạt động sinh viên

– Học tập, thực hành: Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong một môi trường với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ GV có trình độ, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Trong suốt quá trình học tập SV được tham gia thực hành, thực tập với các công việc liên quan đến chuyên môn kỹ thuật điện, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh tại các công ty thiết kế, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện trong và ngoài nước.

– Nghiên cứu khoa học: tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hệ thống Điện giao thông và các lĩnh vực liên quan.

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm nhận được những vị trí sau: 

– Nhân viên thiết kế, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện cho các phương tiện GTVT và các nhà máy chế tạo  phương tiện GTVT;

– Nhân viên phân tích nhu cầu về hệ thống điện, tự động hoá cho các phương tiện Giao thông vận tải và các nhà máy chế tạo  phương tiện GTVT;

– Nhân viên cung cấp tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo;

– Kỹ thuật viên tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện, các lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan ở các Viện, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, các tập đoàn, công ty và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện.

– Giảng viên, nghiên cứu viên giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

3. Chuyên ngành NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (7520201)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Năng lượng tái tạo được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Năng lượng tái tạo có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, biết giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật điện; Có phương pháp tư duy, năng lực tự nghiên cứu và phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Kỹ thuật điện của xã hội.

– Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Kỹ thuật điện, kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Năng lượng tái tạo, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Kỹ thuật điện vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một cử nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, chuyên ngành Năng lượng tái tạo.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành Năng lượng tái tạo. 
 • Áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật ngành và kiến thức kỹ thuật ngành nâng cao trong lập luận phân tích để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên môn phức tạp liên quan đến Năng lượng tái tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc gia. 
 • Tổng hợp các kiến thức cơ bản và sử dụng các kỹ năng, các công nghệ tiên tiến khoa học kỹ thuật cần thiết cho hoạt động lãnh đạo: quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn. 
 • Nhận thức, xác định được các kiến thức đương đại liên quan khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo. 
 • Nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành chuyên môn, môi trường và xã hội. 
 • Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Năng lượng tái tạo đổi mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. 
 • Tự nhận thức về giới hạn khả năng của bản thân, hiểu được sự cần thiết của việc tự đào tạo, tự học suốt đời.

Hoạt động sinh viên

– Học tập, thực hành: Sinh viên được học tập và nghiên cứu trong một môi trường với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ GV có trình độ, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm. Trong suốt quá trình học tập SV được tham gia thực hành, thực tập với các công việc liên quan đến chuyên môn Kỹ thuật điện, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh tại các tập đoàn Năng lượng tái tạo.

– Nghiên cứu khoa học: tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Năng lượng tái tạo và các lĩnh vực liên quan.

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm nhận được những vị trí sau: 

– Kỹ thuật viên làm các công việc liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh tại các công ty thiết kế, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Năng lượng tái tạo.

– Nhân viên kỹ thuật bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện Năng lượng tái tạo;

– Nhân viên cung cấp tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo;

– Kỹ thuật viên tham gia các công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Năng lượng tái tạo, các lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan ở các Viện, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng, các tập đoàn, công ty và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Năng lượng tái tạo.

– Giảng viên, nghiên cứu viên giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học, cao đẳng, Viện nghiên cứu.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Video giới thiệu

Website KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG: https://dtvt.ut.edu.vn/