NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

Chuyên ngành CƠ KHÍ Ô TÔ; CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ

 • Mã ngành xét tuyển: 7520130A (Chương trình tiên tiến) 
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

1. Chuyên ngành CƠ KHÍ Ô TÔ

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí ô tô được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật ô tô có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỹ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Cơ khí ô tô, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng kiến thức lý thuyết nâng cao, hiện đại về kỹ thuật ô tô, đảm bảo tính hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

– Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghiệp ô tô, kiến thức chuyên sâu ngành Kỹ thuật ô tô, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của ngành đào tạo vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một cử nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật ô tô có khả năng:

 • Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để vận dụng, tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và học tập nâng cao trình độ sau này.
 • Có hiểu biết các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và quốc phòng – an ninh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và các hoạt động nghề nghiệp.
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ để giao tiếp hiệu quả, hoạt động độc lập trong môi trường đa quốc gia, đa ngành nghề.
 • Có kiến thức nền tảng vững chắc về cơ sở ngành và chuyên ngành để vận dụng vào thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng-sửa chữa trong lĩnh vực cơ khí và các hoạt động chuyên ngành.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với người khác và với xã hội.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và tư vấn kỹ thuật, điều hành các hoạt động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

Hoạt động sinh viên

– Học tập, thực hành: Thực hành tại xưởng thực hành của trường và Phòng thực hành trên máy tính với tổng thời lượng thực hành chiếm 20% thời lượng CTĐT.

Sinh viên tham gia hoạt động giới thiệu Ngành đầu khóa

– Nghiên cứu khoa học: tham gia các hội thảo về khoa học và công nghệ mới

Sinh viên tham dự hội thảo khoa học với chuyên gia nước ngoài

– Các hoạt động văn hóa, xã hội

Cơ hội việc làm

 • Làm cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành có liên quan về cơ khí, về kỹ thuật trong công nghiệp, trong sản xuất, trong giao thông vận tải,…
 • Thiết kế kỹ thuật, dây chuyền công nghệ và chuyển giao công nghệ tại các đơn vị sản xuất.
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về cơ khí và kỹ thuật tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học nâng cao trình độ thạc sỹ/ tiến sĩ hoặc chuyên sâu theo chuyên ngành; hoặc liên thông văn bằng hai với các ngành khác.
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý tại các Trung tâm khai thác dịch vụ ô tô, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, công ty bảo hiểm về ô tô,….
 • Nhân viên kỹ thuật, quản lý kỹ thuật tại các nhà máy lắp ráp, chế tạo ô tô;
 • Chuyên viên kỹ thuật về thiết kế ô tô, phụ tùng ô tô;
 • Cán bộ quản lý, chuyên viên hành chính Nhà nước về Giao thông vận tải, phương tiện cơ giới;
 • Kinh doanh về ô tô, phụ tùng ô tô, giám đốc công ty hay garage ô tô.

Sinh viên hiện đang làm việc tại những công ty danh tiếng như: Trường Hải; Vĩnh Phát; các đại lý ô tô Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam, BMW Việt Nam,…; các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới,…

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Kiến thức giáo dục đại cương: 28 tín chỉ

 • Pháp luật đại cương
 • Triết học Mác – Lê Nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng công sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Toán ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Quản trị học
 • Đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế
 • Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Hình họa – Vẽ kỹ thuật
 • Nhiệt kỹ thuật và truyền nhiệt
 • Cơ học lý thuyết
 • Nguyên lý máy và dung sai
 • Cơ học vật liệu cơ khí
 • Tin học cơ khí và ứng dụng
 • Chi tiết máy
 • Vật liệu và linh kiện điện tử
 • Hệ thống truyền động thủy lực khí nén
 • Vật liệu & CN vật liệu
 • An toàn và thiết bị nhà xưởng
 • Nhập môn ngành kỹ thuật ô tô
 • Động cơ đốt trong (F1)
 • Lý thuyết ô tô
 • Công nghệ chế tạo và lắp ráp ô tô
 • Tin học ứng dụng trong ô tô

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Động cơ đốt trong (F2)
 • Kết cấu và tính toán ô tô
 • Hệ thống điện điều khiển động cơ ô tô
 • Hệ thống điện ô tô
 • Phương tiện chuyên dùng
 • Công nghệ sửa chữa và bảo trì ô tô
 • Thực hành kỹ thuật ô tô

Tự chọn

 • Dao động và ổn định ô tô
 • Nhiên liệu và năng lượng mới trong ô tô
 • Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
 • Hệ thống tiện nghi và an toàn trên ô tô

Thực tập và tốt nghiệp: 12 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

2. Chuyên ngành CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ điện tử ô tô được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư/cử nhân ngành Kỹ thuật ô tô có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỹ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Cơ điện tử ô tô, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng kiến thức lý thuyết nâng cao, hiện đại về kỹ thuật ô tô, đảm bảo tính hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghiệp ô tô, kiến thức chuyên sâu ngành Kỹ thuật ô tô, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của ngành đào tạo vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một cử nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mục tiêu của chương trình

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật ô tô/ chuyên ngành Cơ điện tử ô tô có khả năng:

 • Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để vận dụng, tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và học tập nâng cao trình độ sau này.
 • Có hiểu biết các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và quốc phòng – an ninh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và các hoạt động nghề nghiệp.
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ để giao tiếp hiệu quả, hoạt động độc lập trong môi trường đa quốc gia, đa ngành nghề.
 • Có kiến thức nền tảng vững chắc về cơ sở ngành và chuyên ngành để vận dụng vào thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng-sửa chữa trong lĩnh vực cơ khí và các hoạt động chuyên ngành.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với người khác và với xã hội.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và tư vấn kỹ thuật, điều hành các hoạt động sản xuất, chuyển giao công nghệ.

Hoạt động sinh viên

– Học tập, thực hành: Thực hành tại xưởng thực hành của trường và Phòng thực hành trên máy tính với tổng thời lượng thực hành chiếm 20% thời lượng CTĐT.

Sinh viên tham gia hoạt động giới thiệu Ngành đầu khóa

Thực tập tại các nhà máy, công ty về ô tô

Sinh viên thực tập tại Trường Hải (KCN Chu Lai) và Nhà máy lắp ráp ô tô Vĩnh Phát

– Nghiên cứu khoa học: tham gia các hội thảo về khoa học và công nghệ mới

 

Sinh viên tham dự hội thảo khoa học với chuyên gia nước ngoài

– Các hoạt động văn hóa, xã hội

Cơ hội việc làm

 • Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý khai thác, bảo trì và sửa chữa ô tô tại các đơn vị dịch vụ ô tô như garage, đại lý ô tô, công ty vận tải,…
 • Làm việc trong các cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty vận tải;
 • Tư vấn, thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực về công nghệ ô tô; Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng liên quan đến chuyên ngành Cơ điện ô tô. Các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô; thiết kế kỹ thuật các chi tiết-cụm chi tiết tại các công ty;
 • Giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có mở ngành, chuyên ngành liên quan;
 • Học nâng cao ở các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Kiến thức giáo dục đại cương: 28 tín chỉ

 • Pháp luật đại cương
 • Triết học Mác – Lê Nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng công sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Toán ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Quản trị học
 • Đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế
 • Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 80 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Hình họa – Vẽ kỹ thuật
 • Nhiệt kỹ thuật và truyền nhiệt
 • Cơ học lý thuyết
 • Nguyên lý máy và dung sai
 • Cơ học vật liệu cơ khí
 • Đo lường điện và thiết bị đo
 • Chi tiết máy
 • Vật liệu và linh kiện điện tử
 • Tự động hóa với thủy lực, khí nén
 • Vật liệu & CN vật liệu
 • An toàn và thiết bị nhà xưởng
 • Máy điện 1
 • Nhập môn ngành kỹ thuật ô tô
 • Động cơ đốt trong (F1)
 • Lý thuyết ô tô
 • Tự động hóa chế tạo và lắp ráp ô tô
 • Tin học ứng dụng trong ô tô

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Ô tô điện
 • Kết cấu và tính toán ô tô
 • Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô
 • Phương tiện chuyên dùng
 • Công nghệ sửa chữa và bảo trì ô tô
 • Thực hành kỹ thuật ô tô

Tự chọn

 • Dao động và ổn định ô tô
 • Nhiên liệu và năng lượng mới trong ô tô
 • Pin điện trong ô tô
 • Hệ thống tiện nghi và an toàn trên ô tô

Thực tập và tốt nghiệp: 12 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Website VIỆN CƠ KHÍ: https://ime.ut.edu.vn/

trí tuệ nhân tạo

Khai thác dữ liệu

Các phương pháp Toán cho Máy học

Máy học

Máy học sâu

Trực quan hóa dữ liệu

Đồ án thực tế Khoa học dữ liệu


Did you mean trí tuệ nhân tạo Khai thác dữ liệu Các phương pháp Toán cho Máy học Máy học Máy học sâu Trực quan hóa dữ liệu Đồ án thực tế Khoa học dữ liệu