Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 1. Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn) – 752020102H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01,…

Giới thiệu ngành Kỹ thuật ô tô

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ 1. Chuyên ngành CƠ KHÍ Ô TÔ Mã ngành xét tuyển: 752013001 (Chương trình chuẩn) – 752013001H (Chương trình chất lượng cao)  Tổ hợp môn xét tuyển:…

Giới thiệu ngành Kỹ thuật tàu thủy

Ngành Kỹ thuật tàu thủy tuyển sinh với 3 chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy (7520122.1), Công nghệ đóng tàu thuỷ (7520122.2), Kỹ thuật công trình ngoài khơi (7520122.3)

Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 1. Chuyên ngành CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG Mã ngành xét tuyển: 7520103 (Chương trình chuẩn) – 752010304H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00,…