Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI 1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Mã ngành xét tuyển: 7840101 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01,…

Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 7580301 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên ngành…

Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 7840104 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên ngành…

Giới thiệu ngành Kỹ thuật môi trường

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 1. Chuyên ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Mã ngành xét tuyển: 7520320 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 2. Chuyên ngành QUẢN…

Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 1. Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Mã ngành xét tuyển: 7520201 (Chương trình chuẩn) Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07 2. Chuyên ngành HỆ THỐNG ĐIỆN…