NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

  • Mã ngành xét tuyển: 7510201A (Chương trình tiên tiến)
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

Giới thiệu chung

Đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí theo định hướng ứng dụng, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Chương trình cũng được thiết kế để người học có các kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội để vận dụng tốt vào thực tế, chế tạo hoặc khai thác hiệu quả các thiết bị trong lĩnh vực cơ khí nói chung và trong các lĩnh vực về xếp dỡ hàng hóa, vận tải logictics,….
Người học sau khi hoàn thành chương trình còn khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; năng lực tổ chức và điều hành hoạt động tổ chức sản xuất; có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ, trách nhiệm xã hội và hòa nhập môi trường lao động đa quốc gia.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có khả năng đảm nhận các công việc liên quan như:

  • Tổ chức sản xuất và quản lý, điều hành, giám sát quá trình công nghệ chế tạo và lắp đặt các thiết bị dùng trong lĩnh vực logistic và khai thác cảng sông, cảng biển, cảng cạn;
  • Có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ cảng biển, cảng sông cụ thể các chuyên môn: kế hoạch kinh doanh, kiểm toán, pháp chế, kỹ thuật – vật tư;
  • Có thể làm việc tại các doanh nghiệp cảng biển, cảng sông, ICD, trung tâm logistics;
  • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung;
  • Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán, phân phối, pháp chế, điều độ cảng;
  • Giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển cơ sở hạ tầng…
  • Học nâng cao trình độ thạc sỹ/ tiến sĩ hoặc chuyên sâu theo chuyên ngành; hoặc liên thông văn bằng hai với các ngành khác.

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo về xếp dỡ hàng hóa và vận tải logistics

Website VIỆN CƠ KHÍ: https://ime.ut.edu.vn/