NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG

 • Mã ngành xét tuyển: 758030101 (Chương trình chuẩn) – 758030101H (Chương trình chất lượng cao)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

2. Chuyên ngành KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

 • Mã ngành xét tuyển: 758030103 (Chương trình chuẩn) – 758030103H (Chương trình chất lượng cao)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG (758030101 – 758030101H)

Giới thiệu chung

Kinh tế xây dựng là một chuyên ngành thuộc khối ngành xây dựng, kết hợp giữa lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng có khả năng tham gia thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực kinh tế, đầu tư trong các dự án xây dựng. Cụ thể như: Tham mưu chiến lược, giải pháp phát triển của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng; Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành hoạt động tại công trường xây dựng; Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Lập, thẩm tra và thẩm định dự toán xây dựng, thanh quyết toán xây dựng công trình; Tổ chức đấu thầu và dự thầu; Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng; quản lý hợp đồng và các công tác tài chính, kế toán trong doanh nghiệp xây dựng…

Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng/Quản lý dự án xây dựng) có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỹ luật tốt, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc tích cực, có phương pháp làm việc khoa học, mức độ tự chủ cao, đủ kiến thức và kỹ năng để lập luận và giải quyết các vấn đề phức tạp về chuyên môn; hành xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc trong nước và hội nhập quốc tế.

 • Mục tiêu cụ thể

1. Kiến thức 

Trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật trong xây dựng; kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, kiến thức cơ sở ngành kinh tế xây dựng; kiến thức về quản lý các quá trình đầu tư/hoạt động trong doanh nghiệp xây dựng như đấu thầu, hợp đồng và thanh quyết toán, thi công, khối lượng, chi phí, rủi ro; kiến thức cơ bản các nghiệp vụ chuyên môn về tin học, quản lý dự án, điều tra quy hoạch, môi trường, kế hoạch, chiến lược, marketing, tài chính, kế toán, kiểm toán, dự án đầu tư.

2. Kỹ năng

Tổ chức đấu thầu, đàn phán hợp đồng, thành lập công ty tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng, làm chủ đầu tư dự án; đặt vấn đề, phân tích, đánh giá, tổng hợp, đề xuất chiến lược, phương án đấu thầu, đầu tư, hợp đồng, thi công xây dựng; truyền đạt, hướng dẫn chuyên môn; phản biện, phê phán và đề xuất các giải pháp thay thế các phương án thực hiện chiến lược tài trợ, kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, hợp đồng, thi công khi môi trường thay đổi; đánh giá kết quả công việc của các thành viên; năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; có thể sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong công việc.

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tổ chức; hướng dẫn, giám sát các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; đánh giá, để xuất giải pháp và bảo vệ quan điểm cá nhân; lập kế hoạch, xây dựng tổ chức, tổ chức thự hiện, kiểm tra và cải thiện hiệu quả các hoạt động chuyên ngành

Hoạt động sinh viên 

– Học tập, thực hành

– Nghiên cứu khoa học

– Các hoạt động văn hóa, xã hội

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Cơ hội việc làm 

Với một nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, tương lai trong khoảng 50 năm tới khi các công trình xây dựng trước đây “già yếu” đi cần thay thế, cải tạo, nhiều công trình xây dựng sẽ được triển khai cần tới nhu cầu nhân lực ngành kinh tế xây dựng rất lớn. hay trong tương lai gần tới đây giai đoạn 2021 – 2025 mỗi năm thị trường lao động ngành xây dựng tại Việt Nam cần khoảng 10.000 nhân lực trong đó các vị trí kinh tế xây dựng chiếm phần lớn. Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng có thể làm việc ở các vị trí sau:  

– Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (ngân hàng, kho bạc),…

– Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn và vị trí công việc đảm nhận: làm nhân viên các phòng ban chức năng về kế hoạch – hợp đồng, kế toán – tài chính, kiểm toán, kỹ thuật – đấu thầu, đầu tư, thẩm định, tài chính, tín dụng, ban chỉ huy công trình… Sau một thời gian công tác có thể đảm nhiệm vị trí quản lý ở các phòng ban và các tổ chức nêu trên.

– Tham gia giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có mở ngành, chuyên ngành liên quan

– Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên sâu, các bậc học sau đại học ở những lĩnh vực: quản lý xây dựng, kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh…

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

2. Chuyên ngành KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN (758030102 – 758030102H)

Giới thiệu chung

Bất động sản đang là lĩnh vực có sức hấp dẫn rất lớn đối với người học bởi cơ hội việc làm với mức thu nhập cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp đến từ các Tập đoàn lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Nắm bắt được xu hướng phát triển và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực Bất động sản, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã triển khai đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản trình độ Đại học. Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý Bất động sản được xây dựng gắn liền với thực tiễn, có tính ứng dụng cao, cung cấp cho sinh viên theo học các khối kiến thức chính bao gồm: (i) kinh doanh bất động sản; (ii) xây dựng phát triển dự án bất động sản và (iii) quản lý khai thác bất động sản. Đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy là những thầy cô có bề dày kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực Bất động sản, phát triển dự án. Đặc biệt, sự tham gia của các chuyên gia lĩnh vực bất động sản trong quá trình đào tạo ở các chương trình bổ trợ sẽ trang bị toàn diện cho người học các khối kiến thức ngành, chuyên ngành, kỹ năng cần có trong hoạt động nghề nghiệp cũng như tạo lập khả năng tự chủ trong công việc.

Với định hướng đào tạo ứng dụng, trong suốt thời gian học tập tại trường, sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên môn, được tiếp cận với các dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng thông qua hoạt động thực tế, điều này sẽ giúp người học tiếp cận sớm môi trường việc làm, định hướng vị trí nghề nghiệp sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM là môi trường năng động, rất nhiều các câu lạc bộ sinh viên trong các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, văn hóa là nơi sinh viên phát huy tốt thế mạnh, sức sáng tạo của bản thân

Mục tiêu của chương trình 

 • Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành kinh tế và quản lý bất động sản có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc tích cực, có phương pháp làm việc khoa học, mức độ tự chủ cao, đủ kiến thức và kỹ năng để lập luận và giải quyết các vấn đề phức tạp về chuyên môn; hành xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc trong nước và hội nhập quốc tế.

 • Mục tiêu cụ thể

1. Về kiến thức

 • Giải quyết những vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp xây dựng/ kinh doanh bất động sản/ dự án đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà;
 • Thiết lập hệ thống quản lý của của doanh nghiệp xây dựng/ kinh doanh bất động sản/ dự án đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà;
 • Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong doanh nghiệp xây dựng/ kinh doanh bất động sản/ dự án xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà.

2. Kỹ năng

Xây dựng quy trình tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn của doanh nghiệp xây dựng/ kinh doanh Bất động sản/ dự án đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà trong và ngoài nước.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

Thiết lập mối quan hệ với các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng/ kinh doanh Bất động sản/ dự án đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà.

 

Hình ảnh ngày hội việc làm tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Nhu cầu việc làm lĩnh vực bất động sản như thế nào?

Thị trường Bất động sản ở Việt Nam phát triển sôi động, theo báo cáo “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam – vai trò và khuyến nghị chính sách” của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam công bố, dự báo trong vòng 10 năm (2020 ÷ 2030), quy mô tài sản bất động sản sẽ tăng từ 205,26 tỷ USD lên 1.232,29 tỷ USD, tương đương 22% GDP. Thị trường lao động ngành Bất động sản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dự báo nhu cầu nhân lực bình quân hằng năm của ngành này khoảng 13.000 người, chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu nhân lực. Theo Báo cáo Thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, nhu cầu nhân lực của lĩnh vực kinh doanh Bất động sản ở mức 4,4% tổng nhu cầu (tức khoảng 13.000 người) và tuyển dụng nhiều vị trí: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,…. và từ nay đến năm 2030 dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 330.000 người/năm, trong đó lĩnh vực Bất động sản là một trong số các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất.

Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh giúp sinh viên theo học đáp ứng tốt các yêu cầu vị trí nghề nghiệp như:

– Tư vấn, môi giới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ bất động sản;

– Tư vấn đầu tư, xây dựng kế hoạch, quản lý và phát triển dự án bất động sản;

– Định giá bất động sản;

– Khai thác, vận hành bất động sản (quản lý vận hành tòa nhà, bất động sản thương mại; khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng).  

– Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bất động sản, vận hành tòa nhà.

Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản với nền tảng kiến thức đã được học, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng ngoại ngữ và đã được trải nghiệm môi trường công việc thực tế hoàn toàn có thể đảm nhận tốt các vị trí sau khi tốt nghiệp tại các đơn vị như:

–  Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty đầu tư kinh doanh và phát triển Bất động sản;

–  Các công ty dịch vụ Bất động sản (Tư vấn, quản lý, môi giới, định giá);

–  Các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư;

–  Các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản và đất đai

–  Các doanh nghiệp tự khởi nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản;

–  Các Trường đại học, Viện nghiên cứu.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bao gồm 120 tín chỉ được bố trí thành 8 học kỳ (01 học kỳ thực tập và làm Luận văn tốt nghiệp) và được thiết kế theo hướng sát với các công việc thực tế nhằm giúp cho người học có được một nền tảng kiến thức vững chắc và sâu rộng về nhiều lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường Bất động sản.

Ngoài các khối kiến thức chung của ngành, sinh viên được học các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành:

 • Kinh tế và quản lý bất động sản
 • Kỹ thuật hạ tầng đô thị
 • Pháp luật đất đai và bất động sản
 • Định giá bất động sản
 • Bảo trì công trình xây dựng
 • Phong thủy ứng dụng
 • Kinh doanh Bất động sản
 • Hệ thống kỹ thuật tòa nhà
 • Quản lý xây dựng
 • Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
 • Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong XD
 • Thị trường bất động sản
 • Quản trị chuỗi cung ứng trong dự án xây dựng
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư XD
 • Đo bóc và quản lý khối lượng CTXD
 • Môi giới bất động sản
 • Quản trị kinh doanh khách sạn
 • Thành phố thông minh
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu BĐS
 • Quản lý vận hành tòa nhà
 • Ứng dụng CNTT trong quản lý vận hành tòa nhà

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng gắn với thực tiễn

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Video giới thiệu

Website KHOA KINH TẾ VẬN TẢI: https://kinhte.ut.edu.vn/