_____________________

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng ngôn ngữ Anh của xã hội.

– Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Ngôn ngữ Anh, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiếng Anh thương mại vận tải quốc tế; từ đó giúp sinh viên có thể áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tích lũy trong quá trình học tập để tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh, thương mại vận tải trong nước cũng như quốc tế, và các lĩnh vực ngành nghề có liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh.

Mục tiêu của chương trình

 • Mục tiêu chung

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách và sức khoẻ tốt, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng với định hướng của Đảng, của Chính phủ trong chiến lược phát triển ngành và phù hợp với Quy hoạch đào tạo Nguồn nhân lực Giao thông vận tải; từng bước hội nhập với giáo dục đại học khu vực và quốc tế;

Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng để phát triển toàn diện; có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngôn ngữ Anh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo; có nghiệp vụ thương mại vận tải quốc tế, nghiệp vụ giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh ; đồng thời có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cơ bản vào quá trình học tập và nghiên cứu; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các công việc chuyên môn thuộc ngành Ngôn ngữ Anh.

 • Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh cung cấp cho sinh viên các kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thái độ như sau:

1. Kiến thức

 • Trang bị kiến thức cơ sở ngành gồm kiến thức chung làm nền tảng và lý thuyết cơ bản về thế giới quan trong phạm vi của ngành Ngôn ngữ Anh; kiến thức thực tế và cần thiết về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, và công nghệ có liên quan đến phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh thương mại vận tải quốc tế.
 •  Trang bị kiến thức chuyên sâu về lý thuyết các cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, kiến thức về thương mại vận tải quốc tế để sinh viên có thể ứng dụng vào công việc trong các môi trường làm việc liên quan.

2. Kỹ năng

 • Kỹ năng nghề nghiệp: sinh viên được rèn luyện kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo; sử dụng được các ngôn ngữ Hoa / Nhật ở mức độ trung cấp (Bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cũng như được trang bị đầy đủ các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực thương mại vận tải quốc tế, kỹ năng và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Kỹ năng mềm: sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm bổ trợ cho nghề nghiệp, gồm: Sử dụng tốt kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, áp dụng được kỹ năng thuyết trình, phản biện, kỹ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Trang bị cho người học tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, có thể thích ứng với sự thay đổi và phát triển của môi trường toàn cầu hóa. Đặc biệt, người học được phát huy các năng lực cá nhân để có thể áp dụng vào việc tự học một cách hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

3. Về mức tự chủ và trách nhiệm

 • Tự tin, nhiệt tình, đam mê; có khả năng thích nghi với sự thay đổi; sẵn sàng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;
 • Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp; nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức, luôn có thái độ đúng mực trong công việc;
 • Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp khi làm việc và ứng xử hàng ngày.
 •  Linh hoạt trong công việc, nhanh chóng thích nghi và tự thay đổi để đạt hiệu quả trong công việc; liên tục cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành.

Hoạt động sinh viên

 • Học tập, thực hành

– Sinh viên có điều kiện học tập trong môi trường được trang bị hiện đại về cơ sở vật chất theo chương trình đào tạo chính thức được công bố.

– Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa bổ trợ cho kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp liên quan thông qua các chương trình chuyên đề thực tế, các hoạt động bổ ích của câu lạc bộ Tiếng Anh. 

– Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Hoa, Tiếng Nhật) và sẽ đạt trình độ ở bậc sơ trung cấp khi tốt nghiệp.

– Sinh viên cũng được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng được nhu cầu làm việc trong đa dạng các lĩnh vực nghề nghiệp.

– Sinh viên có cơ hội thực hành trong các phòng học LAB hiện đại, các cơ hội làm việc thực tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Tiếng Anh, cũng như tại các công ty liên quan đến các lĩnh vực thương mại vận tải trong và ngoài nước.

 • Nghiên cứu khoa học

– Sinh viên sẽ tham gia trực tiếp vào các hoạt động ngoại khóa, các khóa tập huấn để tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm học tập, viết tiểu luận, viết luận văn tốt nghiệp, các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường với sự hổ trợ của giảng viên.

– Sinh viên tham gia các buổi sinh hoạt khoa học để trao đổi về phương pháp nghiên cứu một đề tài khoa học, viết tiểu luận, viết chuyên đề, luận văn tốt nghiệp.

– Sinh viên tham gia vào các cuộc thi chuyên đề, các cuộc thi học thuật như Olympic Tiếng Anh, hùng biện Tiếng Anh,  nghiên cứu các đề tài khoa học của Trường giao hay các hợp đồng với bên ngoài, tham dự các buổi sinh hoạt khoa học ở cấp Khoa/Viện, Trường.

 • Các hoạt động văn hóa, xã hội

– Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động trao đổi ngôn ngữ và văn hóa với sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

– Sinh viên sẽ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ, đoàn hội tại trường để phát triển bản thân, cải thiện và nâng cao kỹ năng mềm.

Tập thể cán bộ, giảng viên Viện Ngôn ngữ và Khoa học xã hội

Sinh viên Viện Ngôn ngữ và Khoa học xã hội

Các hoạt động giao lưu học thuật của sinh viên Viện Ngôn ngữ và Khoa học xã hội

Nhu cầu nhân lực

Trong tình hình hội nhập toàn cầu như hiện nay, cơ hội nghề nghiệp của Cử nhân Ngôn ngữ Anh ngày càng mở rộng khi các bạn sinh viên có trong tay “công cụ” đắc lực nhất là Tiếng Anh. Các sinh viên ngành ngôn ngữ Anh với hành trang kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ sẽ có nhiều cơ hợi tham gia vào đa dạng các lĩnh vực nghề nghiệp, làm việc tại nhiều vị trí trong các công ty trong nước, công ty có yếu tố nước ngoài. Nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực này ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng. Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh cũng thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với mức thu nhập cao. Có thể thấy đây là một ngành học thực sự đầy triển vọng.

Cơ hội việc làm

 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, các trường đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ.
 • Công tác tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước với các công việc: Nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh quốc tế, chuyên viên nhân sự trong công ty nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia, trợ lý, thư kí, làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, nhân viên đối ngoại, nhân viên văn phòng, biên tập viên tiếng Anh, nhân viên phục vụ trong các lĩnh vực dịch vụ thương mại vận tải quốc tế.
 • Tham gia vào thị trường lao động quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến chuyên môn.

Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm

Ngành Ngôn Ngữ Anh có nhu cầu nhân lực khá cao, tỉ lệ sinh viên ra trường hầu hết sẽ tìm được các công việc phù hợp với năng lực chuyên môn.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

Chi tiết xem tại link: http://daotao.ut.edu.vn/?mid=43

Video giới thiệu:

Website VIỆN NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI: https://ilass.ut.edu.vn/