Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI HỆ ĐẠI TRÀ Chuyên ngành QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH VẬN TẢI Mã ngành xét tuyển: 7840101 (Hệ đại trà) – 784010102H (Hệ chất lượng cao) Tổ…

Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 758030101 (Hệ đại trà) – 758030101H (Hệ chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00,…

Giới thiệu Ngành Ngôn ngữ Anh

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Tên tiếng Anh: ENGLISH STUDIES) (Cử nhân NGÔN NGỮ ANH định hướng sư phạm – cử nhân NGÔN NGỮ ANH định hướng vận tải thương mại quốc tế…

Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 784010401 (Hệ đại trà) – 784010401H (Hệ chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển:…