Ngành Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)

Mã ngành/Mã số xét tuyển 7520320

 

Giới thiệu về ngành

Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nhằm tận dụng cơ hội để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự phát triển nhanh và mạnh của các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, qui hoạch và phát triển đô thị,… luôn diễn ra xung quanh chúng ta và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta, nhưng mặt trái của các hoạt động này là tạo ra các vấn đề về ô nhiễm và chất thải, sử dụng tài nguyên và năng lượng chưa hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh của biến đổi khí hậu, dân số gia tăng, nguồn tài nguyên hạn chế. Các kiến thức về môi trường, xã hội đặc biệt cần thiết.

Các kỹ sư môi trường là những người được học cách làm giảm thiểu và quản lý hiệu quả các chất thải và sự ô nhiễm này, bảo vệ môi trường không khí, nước, đất và bảo vệ chính chúng ta khỏi các chất độc hại. Họ là những người phối hợp với các hoạt động, giúp các hoạt động tuân thủ các qui định về môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên, định hướng sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường được thiết kế với mục tiêu đào tạo Kỹ sư môi trường có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành các lĩnh vực hoá học, sinh học… trong công nghệ môi trường, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, công nghệ xử lý (khí thải, nước, chất thải rắn, …); kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường.

Chương trình kỹ thuật môi trường được thiết kế tại Viện có tính mới, đó là: sinh viên năm thứ 1 đã được làm quen với môn cơ sở môi trường, được tham gia các hoạt động nghiên cứu và tư vấn môi trường của Viện, sinh viên được thực hành ngày từ năm đầu và xuyên suốt 4 năm học; hoạt động thực hành bao gồm: thực hành trong phòng thí nghiệm, tham quan học tâp theo chủ đề mỗi môn học: sinh thái môi trường, xử lý nước thải/khí thải, tái chế, năng lượng,…tham gia các sinh hoạt học thuật với các chuyên gia nước ngoài (Hà Lan, Thụy Điển, Singapore, Canada 1-2 lần/năm)

Do đó, ngay khi tốt nghiệp sinh viên đã có thể đủ kiến thức và khả năng làm việc tại các trung tâm nghiên cứu môi trường, cơ quan nhà nước về quản lý môi trường/tài nguyên, trung tâm phân tích chuyển giao công nghệ môi trường, trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm,… hoặc chuyên gia môi trường cho các nhà máy xí nghiệp.

Cơ sở và năng lực đào tạo

Đặc trưng của khối ngành kỹ thuật – công nghệ nói chung, ngành Kỹ thuật Môi trường nói riêng là học phải đi đôi với hành;

Thế mạnh của ngành kỹ thuật môi trường tại Viện Môi trường là:

► Về công nghệ: Ở Viện, trang bị đầy đủ các mô hình, phòng thí nghiệm đủ điều kiện để sinh viên vừa học vừa hành, nhờ đó nắm vững hơn những lý thuyết được học.

► Về tính thực tiễn: Tùy vào từng vấn đề liên quan đến ngành học, Viện chủ động tổ chức các buổi tham quan thực tế tại nhà máy, hay khuyến khích sinh viên lập các mô hình pilot chạy thử.

Đội ngũ giảng viên của Viện là những Giảng viên theo các chương trình quốc tế, những chuyên gia môi trường có kinh nghiệm thực tế; giảng viên của Viện thường xuyên triển khai những đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng cao và có những đóng góp thiết thực, nổi bật cho ngành môi trường nói chung và cho ngành giao thông nói riêng của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nên trong giảng dạy kết hợp cả lý thuyết và thực hành thực tiễn cho sinh viên.

Với phương châm chủ động, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm, đào tạo và nghiên cứu phải luôn mang tính thực tiễn; mục tiêu của Viện là phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn dịch vụ về môi trường và giao thông hàng đầu tại khu vực phía Nam cũng như của cả nước.

Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo tại Viện gắn kết chặt chẽ với các dự án ở TpHCM và các tỉnh, nên sinh viên có nhiều cơ hội để tham gia cũng các thầy cô trong quá trình học cũng như làm đề tài tốt nghiệp.

Sinh viên ra trường được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết nên tính cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm rất cao. Ngoài ra, Viện có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều đối tác bên ngoài nên sinh viên sẽ được giới thiệu làm đề tài tốt nghiệp, hoặc làm việc sau này.

Ngành môi trường không chỉ là ngành học về vấn đề ô nhiễm và xử lý ô nhiễm, mà còn về các vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, sản xuất và tiêu dùng bền vững; đây cũng là hướng đi của toàn cầu, nên cơ hội về học bổng đối với các khóa học ngắn hạn, hoặc các chương trình cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ rất lớn; các cơ hội giao lưu, nghiên cứu khoa học và dự án với các tổ chức là rất nhiều.

Do đó chương trình cũng được xây dựng theo hướng chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng tiếp cận với các cơ hội này.

 

Xem thêm thông tin tại iet.ut.edu.vn/

Trả lời