Giới thiệu ngành Kinh tế vận tải

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI 1. Chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Mã ngành xét tuyển: 784010401 (Chương trình chuẩn) – 784010401H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét…