NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC (Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh)

 • Mã ngành xét tuyển: 751060501E (Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh)
 • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

2. Chuyên ngành LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

  • Mã ngành xét tuyển: 751060502H (Chương trình chất lượng cao)
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07

__________________________________

1. Chuyên ngành QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC (751060501E) – Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh

Thông tin ngành

Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) 100% tiếng Anh hoàn toàn tại Việt Nam do Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đào tạo và cấp bằng.

 • Mã ngành: 751060501E
 • Địa điểm học tập: Cơ sở chính tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
 • Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
 • Ngôn ngữ học tập: Hoàn toàn bằng Tiếng Anh; không yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Ưu thế nổi bật

 • Học tập tại ngôi trường HÀNG ĐẦU về đào tạo Logistics
 • Làm chủ các kỹ năng THIẾT YẾU của một chuyên viên ngành Logistics
 • Cơ hội đạt học bổng lên đến 100% học phí, KHÔNG GIỚI HẠN số lượng
 • THÔNG THẠO ngoại ngữ khi ra trường
 • Tự tin CHINH PHỤC các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế

Mục tiêu chung của chương trình

 • Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 • Sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên sâu về quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng và tất cả các hình thức vận tải hiện nay.
 • Sinh viên có thể tự xây dựng mô hình quản lý và áp dụng các nguyên tắc của chuyên ngành Logistics vào thực tiễn.
 • Sinh viên có khả năng tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện nhiêm vụ của một người quản lý trong lĩnh vực quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 • Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp và xử lý công việc chuyên môn.

Công việc phù hợp với sinh viên sau khi tốt nghiệp

Hoàn thành chương trình, sinh viên có thể đảm nhận công việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước hoặc quốc tế hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Logistics, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức, các doanh nghiệp vận tải, giao nhận hàng hóa… Người học có thể làm việc tại các phòng ban: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, cung ứng vật tư, tài chính – kế toán,…
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp lớn như Maersk, Transimex, Tân Cảng, Heineken, Expolanka…

Nội dung đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức) cấp bằng Cử nhân, gồm 120 tín chỉ trong thời gian 3.5 – 4 năm.

1. Kiến thức khoa học cơ bản

1.1. Toán và khoa học tự nhiên

1.2. Pháp luật và khoa học xã hội 

1.3. Tin học, kỹ năng

2. Kiến thức chung của nhóm ngành và chuyên ngành

2.1. Kiến thức chung của nhóm ngành: 

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ, Luật kinh tế…

2.2. Kiến thức chung của ngành:

Hàng hóa, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin Logistics, Thanh toán quốc tế

3. Kiến thức chuyên ngành

3.1 Kiến thức chuyên ngành chuyên sâu (bắt buộc)

Kinh tế vận tải và Logistics, Quản trị Logistics, Tổ chức khai thác ga, cảng, Quản trị chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, Quản trị vận tải đa phương thức, Quản trị kho hàng và tồn kho, Quản trị dự án Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị tài chính doanh nghiệp…

3.2 Kiến thức chuyên ngành mở rộng

Quản trị rủi ro, Quản trị Marketing, Quản trị chất lượng, Nghiệp vụ ngoại thương, Kinh doanh quốc tế…

Khung chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng_Hoàn toàn bằng tiếng Anh

Học phí – Học bổng

 • Học phí: 17.500.000 VNĐ/01 học kỳ (2 học kỳ/năm)
 • Học bổng
TT Học bổng Loại Giá trị Số suất Tiêu chí
1 ĐẶC BIỆT 100% học phí không giới hạn số lượng Đạt IELTS 8.0
2 VINH DANH Thủ khoa 20 triệu đồng 1 suất Đạt điểm thi THPT  ≥ 25.5, IELTS ≥ 6.0, điểm trung bình lớp 12 ≥ 8.0.
Thứ tự vinh danh:
+ Thủ khoa: Điểm thi THPT cao nhất
+ Á khoa 1: Điểm thi THPT cao nhì
Á khoa 1 15 triệu đồng 1 suất + Á khoa 2: Điểm thi THPT cao ba
Á khoa 2 10 triệu đồng 1 suất Trường hợp sinh viên có điểm thi THPT ngang nhau, sẽ ưu tiên theo thứ tự: IELTS, điểm trung bình lớp 12.
3 TÀI NĂNG IELTS Tài năng IELTS 1 15 triệu đồng 1 suất Đạt IELTS 6.0 trở lên.
Thứ tự tài năng IELTS:
+ Tài năng 1: IELTS cao nhất
+ Tài năng 2: IELTS cao nhì
Tài năng IELST 2 10 triệu đồng 1 suất + Tài năng 3: IELTS cao ba
Tài năng IELST 3 5 triệu đồng 1 suất Trường hợp sinh viên có cùng số điểm IELTS sẽ ưu tiên theo thứ tự: Điểm thi THPT, điểm trung bình lớp 12.
Ghi chú: Sinh viên chỉ đạt được một loại học bổng có giá trị cao nhất.

Thông tin chi tiết chương trình: https://iec.ut.edu.vn/vi/nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-chuong-trinh-100-tieng-anh-tai-viet-nam-cua-uth/

2. Chuyên ngành LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (751060502H)

Mục tiêu

Đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, kiến thức chuyên sâu ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của chuyên ngành vào thực tiễn. Có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một cử nhân trong lĩnh vực Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

 • Có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung.
 • Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn gồm: kế hoạch, khai thác, marketing, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, kế toán, phân phối…
 • Có thể đảm nhiệm chức danh quản lý các cấp tại các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến logistics và vận tải
 • Có khả năng giảng dạy các môn học chuyên môn ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có mở chuyên ngành liên quan.
 • Có thể tham gia vào thị trường lao động quốc tế trong lĩnh vực liên quan đến chuyên môn.
 • Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các bậc học sau đại học ở các lĩnh vực tổ chức và Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng cũng như lĩnh vực quản trị kinh doanh trong nước và quốc tế.

Website KHOA KINH TẾ VẬN TẢI: https://kinhte.ut.edu.vn/