Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 1. Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG Mã ngành xét tuyển: 758030101 (Hệ đại trà) – 758030101H (Hệ chất lượng cao) Tổ hợp môn xét tuyển: A00,…