Giới thiệu ngành Khai thác vận tải

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI HỆ ĐẠI TRÀ Chuyên ngành QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH VẬN TẢI Mã ngành xét tuyển: 7840101 (Hệ đại trà) – 784010102H (Hệ chất lượng cao) Tổ…