VIỆN NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

Viện Ngôn ngữ và Khoa học xã hội (ILASS) thuộc trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) được thành lập trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ (ED) theo Quyết định số 73/QĐ- ĐHGTVT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng. Với sứ mạng là Tổ chức đào tạo các chuyên ngành Ngôn ngữ thông dụng quốc tế và một số chuyên ngành xã hội phù hợp với đặc thù và sứ mạng của một trường đại học đa ngành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

Ý thức được vai trò, vị thế quan trọng của việc giảng dạy Ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Hàng hải và Kinh tế biển trong quá trình hội nhập Quốc tế, xây dựng và phát triển Đất nước, Bộ môn ngoại ngữ đã được nhà trường quyết định thành lập ngay từ những năm đầu hình thành của nhà trường (1993). Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo Tiếng Anh tổng quát và Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên toàn trường. Suốt những năm qua, cùng sự lớn mạnh của Nhà trường Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng được đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới chương trình, áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, nâng cao chất lượng đào tạo Ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lược cao phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Đất nước.

Đến nay, ILASS gồm 28 giảng viên, gồm các tiến sỹ, giảng viên chính, và các Thạc sỹ phù hợp chuyên ngành đào tạo, thêm vào đó ILASS còn có quan hệ và huy động được một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, sẵn sàng hợp tác. Đội ngũ giảng viên ILASS có khả năng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong thiết kế giáo án và giảng dạy, hiểu biết sâu sắc chuyên môn của các chuyên ngành đào tạo, cũng như xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế. ILASS đang đảm nhiệm công tác giảng dạy các học phần tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh chuyên ngành bao gồm tất cả các ngành và các bậc đào tạo (từ đào tạo sau đại học, đào tạo đại học, đại học liên thông), các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học) trong toàn trường, giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Thực hiện sứ mạng của trường đại học là: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuât, đội ngũ giảng viên của ILASS tích cực chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ cấp cơ sở tới cấp Bộ đạt kết quả tốt, đã công bố nhiều công trình khoa học ở các Hôi nghị khoa học, các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế. Mỗi giảng viên ILASS luôn đặt mình vào vị trí tiên phong trong mọi nhiệm vụ của nhà giáo, nỗ lực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nhà giáo để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp đào tạo của Nhà trường và ngành Giao thông vận tải của đất nước.

Bước vào giai đoạn đổi mới và phát triển toàn diện sự nghiệp Giáo dục đào tạo trong cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ tư theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng, đưa nước ta thành nước phát triển trung bình vào năm 2030 và phát triển cao vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước (2045). Năm 2022, Trường Đại học UTH xây dựng chiến lược phát triển và hội nhập bền vững, ILASS tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư phát triển toàn diện để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình và đầu tư phương tiện phục vụ đào tạo hiện đại phục vụ công tác đào tạo Ngoại ngữ theo mục tiêu ngày càng cao của Nhà trường.

Với nhu cầu của xã hội về đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận phục vụ quá trình phát triển hội nhập cao của đất nước, từ cuối năm 2020 ILASS đã tiến hành thiết kế chương trình đào tạo và biên soạn đề cương chi tiết cho các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh, xây dựng đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh. Đề án được đệ trình vào tháng 7 năm 2021, và đã được Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, ngày 18 tháng 08 năm 2021, Hiệu trưởng UTH đã ký và ban hành “Quyết định về việc mở chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học”. Đồng thời Nhà trường giao cho ILASS nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (UTS-ES) từ năm học 2022-2023.

Ở vào cột mốc lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của ED, tập thể ILASS đã hiện thực hóa niềm mong mỏi đó là được mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh. Với sự chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, đó là đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao; là các phòng học tiếng hiện đại cùng các phòng học đầy đủ máy chiếu và hạ tầng thông tin kết nối mạng internet.

Website VIỆN NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI: https://ilass.ut.edu.vn/