✳️ Thí sinh dùng số báo danh truy cập vào đường link website để xem kết quả trúng tuyển: http://ts21.ut.edu.vn/

? Lưu ý: Nếu xem trên điện thoại, thí sinh nên xem giao diện nằm ngang thì mới thấy được cột thông báo kết quả: Trúng tuyển / Trượt

Trả lời