🆘 Thí sinh trúng tuyển lưu ý:
🎯 Sau khi trúng tuyển đại học chính quy bằng các phương thức xét tuyển vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (𝐔𝐓𝐇-Mã trường tuyển sinh: 𝐆𝐓𝐒), thí sinh trúng tuyển còn một nhiệm vụ 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑Ọ𝐍𝐆 nữa là xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ trong thời gian từ 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟖/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 đến 𝟏𝟕 𝐠𝐢ờ 𝟎𝟎 𝐧𝐠à𝐲 𝟑𝟎/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như 𝐓Ừ 𝐂𝐇Ố𝐈 cơ hội học tập tại Trường.
🎯 Dự kiến ngày 03/10/2022: Thí sinh trúng tuyển sau khi hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường.

Trả lời