🔎 Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại: https://ts22.ut.edu.vn/
🔎 Thí sinh tra cứu điểm chuẩn tại https://tuyensinh.ut.edu.vn/
(Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được nhà trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT, nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học).
🎈Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi: (1) đã tốt nghiệp THPT và (2) có đăng ký xét nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT, được Hệ thống trả về kết quả trúng tuyển.
🎈Mã phương thức xét tuyển như sau:
+ 100: Kết quả thi THPT
+ 200: Học bạ
+ 301: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT
+ 500: Dự bị đại học
🆘Lưu ý:
📌 Để chính thức trúng tuyển vào trường, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ và dự bị đại học phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022 (cụ thể ưu tiên đăng ký nguyện vọng 1) và được Hệ thống trả về kết quả trúng tuyển. Nếu thí sinh KHÔNG đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.
📌 Đối với thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022) chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống của Bộ GDĐT, phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT bằng cách điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký (Phụ lục V) của hướng dẫn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 và nộp về các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Sở GDĐT nơi thường trú (cụ thể từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022). Trong trường hợp thí sinh tự do đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên KHÔNG đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống của Bộ GDĐT và KHÔNG đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

Trả lời