1. Danh sách cập nhất đến 17g00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2021.

2. Danh sách này chưa phải là thông báo việc xác nhận nguyện vọng nhập học thành công mà chỉ là thông tin để thí sinh biết Nhà trường đã tiếp nhận được đề nghị của thí sinh gửi trên hệ thống xác nhận.

3. Danh sách thí sinh xác nhận thành công cần phải được hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo là thành công và không có sai sót về dữ liệu (mã phiếu) và Nhà trường sẽ thông báo đến thí sinh sau ngày 22/8/2021 trên website Nhà trường.

Trả lời