Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin quản lý

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chuyên ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mã ngành xét tuyển: 7340405 (Chương trình chuẩn) – 7340405H (Chương trình chất lượng cao) Tổ hợp môn xét…

Giới thiệu ngành Quản lý xây dựng

__________________________________ Chuyên ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG (7580302 – 7580302H) Giới thiệu chung Quản lý dự án xây dựng là một chuyên ngành thuộc khối ngành xây dựng, kết hợp giữa lĩnh…

Giới thiệu Ngành Ngôn ngữ Anh

________________________ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (7220201) Giới thiệu chung Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ…