Với bề dày hơn 20 năm giảng dạy của đội ngũ giảng viên, chuyên ngành XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CẢNG – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỶ luôn được đảm bảo chất lượng, đứng vững và phát triển với vai trò chuyên ngành đào tạo chủ lực của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.