Giới thiệu ngành Kỹ thuật ô tô

NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ 1. Chuyên ngành CƠ KHÍ Ô TÔ Mã ngành xét tuyển: 752013001 (Hệ đại trà) – 752010301H (Hệ chất lượng cao)  Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01…