BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 568/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Tuyển sinh hệ liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017

I. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Stt

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Ngành Khoa học Hàng hải
(chuyên ngành Điều khiển tàu biển)

52840106_101

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 170sinh viên

2

Ngành Khoa học Hàng hải

(chuyên ngành Vận Hành & Khai thác Máy tàu thủy)

52840106_102

3

Ngành Kỹ thuật Điện, điện tử

(chuyên ngành Điện công nghiệp)

52520201

4

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

52580205

5

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

(chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52580201

6

Ngành Công nghệ thông tin

52480201

7

Ngành Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

52520103

8

Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

52840104

9

Ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

52580301

Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức thi tuyển đối với các ngành/chuyên ngành đủ số lượng thí sinh đăng ký.

II. Thời gian học, địa điểm học

 • Thời gian học: học tập trung, ban ngày (đào tạo tín chỉ).
 • Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Đối tượng tuyển sinh

 • Sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng các ngành nói trên hoặc tương đương.

VI. Hồ sơ đăng ký dự thi

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ 14/09/2017 đến hết ngày 14/11/2017.
 • Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
  • Phiếu tuyển sinh (theo mẫu).
  • Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hệ chính quy (bản sao công chứng).
  • Bảng điểm kết quả học tập hệ Cao đẳng chính quy (bản chính).
  • Giấy khai sinh (bản sao).
  • Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có).
  • 2 ảnh 3×4

V. Môn thi tuyển
Các môn thi tuyển gồm: 3 môn (Môn cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành)

 1. Môn cơ bản: (Toán phổ thông)dùng chung cho các ngành
 2. Môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành: Cụ thể cho các ngành như sau:
 • Ngành Khoa học Hàng Hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) – Mã ngành: 52840106_101
  Môn Cơ sở ngành:           Thủy nghiệp
  Môn Chuyên ngành:         Điều động tàu
 • Ngành Khoa học Hàng Hải (Chuyên ngành Vận Hành & Khai thác Máy tàu thủy) – Mã ngành: 52840106_102
  Môn Cơ sở ngành:           Nguyên lý máy
  Môn Chuyên ngành:         Động cơ đốt trong
 • Ngành Kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành Điện công nghiệp) – Mã ngành: 52520201
  Môn Cơ sở ngành:           Mạch điện
  Môn Chuyên ngành:         Cung cấp điện
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – Mã ngành: 52580205
  Môn Cơ sở ngành:           Sức bền vật liệu
  Môn Chuyên ngành:        Kết cấu bê tông cốt thép
 • Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – Mã ngành: 52580201
  Môn Cơ sở ngành:           Sức bền vật liệu
  Môn Chuyên ngành:         Kết cấu bê tông cốt thép
 • Ngành Công nghệ thông tin – Mã ngành: 52480201
  Môn Cơ sở ngành:           Kỹ thuật lập trình
  Môn Chuyên ngành:         Cơ sở dữ liệu
 • Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô ) – Mã ngành: 52520103
  Môn Cơ sở ngành:                    Nguyên lý máy
  Môn Chuyên ngành:         Động cơ đốt trong
 • Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã ngành: 52840104
  Môn Cơ sở ngành:                    Kinh tế vi mô
  Môn Chuyên ngành:         Tài chính doanh nghiệp hoặc Kinh tế vận tải
 • Ngành Kinh tế xây dựng – Mã ngành: 52580301
  Môn Cơ sở ngành:           Kinh tế vi mô
  Môn Chuyên ngành:         Kinh tế xây dựng

Lưu ý:

 • Nhà trường có tổ chức ôn tập nếu đủ số lượng mở lớp;
 • Thời gian đăng ký ôn tập hạn chót là 30/09/2017;
 • Thí sinh liên hệ phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn thêm.

IV. Ngày thi (dự kiến): ngày 25 26/11/2017
Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng  Tuyển sinh_Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh
Đ/c: Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh – TPHCM
Điện thoại: 08.35126902

HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Đồng Văn Hướng            

Trả lời