VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIAO THÔNG

VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIAO THÔNG

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao diện Đại học Giao thông Vận tải TP. Các công cụ chính của Hồ Chí Minh là đào tạo, học tập và giáo dục. Viện là một đơn vị đầu tiên trong giao diện môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo động Tạo một
chương trình đào tạo với đào tạo môi trường với môi trường cho nghề thủ công và thực hiện trong môi trường môi trường. thông qua việc đào tạo và thực hiện đào tạo các lĩnh vực học tập, học sinh trong môi trường, khảo sát và đánh dấu môi trường, động cơ làm việc (khí, nước, chất thải, …); check environment and environment environment.
Trong đào tạo thường xuyên cho các giảng viên thường xuyên được tham chiếu các khóa đào tạo ngắn của các chuyên gia bên ngoài, trong Điều phối của hiệu suất quốc tế của Viện; tạo ra việc thực hiện dự án với các giáo viên tại thành phố hoặc các tỉnh khác.
Với phương pháp năng động, sáng tạo, tạo trung tâm học tập, đào tạo và nghiên cứu luôn mang tính toán; Mục của Viện là một đa dạng trong một đơn vị đào tạo Kỹ năng môi trường môi trường, là nghiên cứu môi trường học tập và tham khảo môi trường và giao dịch hàng đầu tại khu vực phía Nam cũng như cả nước.
Sau khi ra ngoài các lĩnh vực, học sinh đã trở thành môi trường môi trường tại các ngành công nghiệp, nhà máy nhà máy, hoặc hoạt động tại doanh nghiệp, xuất khẩu, vấn đề công việc, cơ sở, nước; hoặc có thể tiếp tục hơn để trở thành thành viên hoặc nghiên cứu cho Viện, trường đại học…

Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL: Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL:Giảng viên và sinh viên giao lưu và chia sẻ kiến ​​thức với Giáo sư Đại học Wageningen, Hà Lan

Nghiên cứu hoạt động nghiên cứu, biểu diễn quốc tế
và chuyển giao nghệ thuật của cộng đồng, người tham gia để tham gia thảo luận và ra bên cạnh các kỹ năng mới nhất và tìm kiếm đối tác. Từ đó cũng có các giao dịch của dự án Viện với các trường khác Wageningen – Hà Lan, Đại học Kyushu – Nhật; đại học kỹ thuật SUTD – Singapore.

Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL:Kỳ họp với trường tại Đại học Đại học Kỹ thuật SUTD – Singapore

Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL:Giảng viên của Viện tham gia Hội thảo “Quy hoạch đô thị và Phát triển thông minh” làm Đại sứ quán tại tổ chức phối hợp Singapore YSEALI

Nghiên cứu tìm kiếm công khai không được gắn kết với cuộc sống thực. Viện đã được tư vấn cho nghiên cứu về các nghiên cứu ở cấp độ, đến thành phố và các lĩnh vực. Một số dự án cấp dưới trong giao diện giao diện, môi trường đô thị và môi trường gần như sau: giao thông vận tải qua kênh cộng đồng là kênh của kênh kênh của thành phố từ năm 2012 đến năm 2017; xem xét môi trường môi trường cho người quản lý dự án cho ro ro ngập nước Tp.HCM,…

Qua 4 năm hoạt động, Viện đã phát huy vai trò của mình trong học tập hợp tác khoa học cùng các đơn vị trong và ngoài trường. Môi trường nghiên cứu và thông tin giao diện là một trong đơn vị cung cấp vấn đề của vấn đề, hồ sơ về môi trường với nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (Ngân hàng Thế giới).

Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL:Sinh viên Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông tham khảo khảo sát hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ

Chức năng sau đây chức năng được xây dựng trong SQL:Sinh viên của Tổ chức của Tổ chức trong “Môi trường môi trường” phản ứng với “Tháng hành động cho môi trường” đến tháng 3/2017

Thông tin liên lạc:
Điện thoại: 02835128261
Email: iet@ut.edu.vn
Địa chỉ: Phòng C007, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Số 2 đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Quận Bình Thạnh.

Chia sẽ.

Leave a Reply