Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2016 Tại Vũng Tàu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌCNĂM 2016 TẠI VŨNG TÀU

 1. NGÀNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH
*Hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học.
Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) – Mã số: 101
Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành và Khai thác Máy tàu thủy) – Mã số: 102.
-Ngành Kỹ thuật Công trình Giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – Mã số: 111.
-Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) – Mã số: 116.
-Ngành Kinh tế Vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã số: 401.
-Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – Mã số: 402.
-Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện công nghiệp) – Mã số: 106.|
-Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) – Mã số: 113.
* Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức Vừa làm vừa học:
-Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) – Mã số: 101.
-Ngành Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành và Khai thác Máy tàu thủy) – Mã số: 102.
-Ngành Kinh tế Vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã số: 401.
* Hệ Văn Bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học:
-Ngành Kinh tế Vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – Mã số: 401.
-Ngành Khai thác Vận tải (Chuyên ngành Quản trị logistic và Vận tải đa phương thức – Mã số: 403).
-Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ (Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thuỷ) – Mã số: 107.
-Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) – Mã số: 402.
2. ĐỐI TƯỢNG
* Hệ Đại học Vừa làm vừa học
Đã có bằng tốt nghiệp PTTH, BTVH, THCN, Trung cấp Nghề…
-Những thí sinh đã tốt nghiệp bậc Đại học sẽ được xét miễn thi tuyển (tuyển thẳng).
* Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức Vừa làm vừa học:
-Đã có bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ Chính quy hoặc VLVH các chuyên ngành đào tạo nói trên.
* Hệ Văn Bằng 2 Vừa làm vừa học: Đã có bằng tốt nghiệp Đại học.
3.
MÔN THI TUYỂN:
-Hệ Đại học hình thức Vừa làm vừa học: Toán (tự luận) – Lý – Hóa(trắc nghiệm)
-Hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH: 3 môn (môn Cơ bản – Cơ sở ngành – Chuyên ngành)
+ Môn cơ bản: Toán phổ thông – dùng chung cho các ngành
+ Môn cơ sở ngành và chuyên ngành cụ thể như sau:

Ngành/chuyên ngành Cơ sở ngành Chuyên ngành
Khoa học hàng hải/Điều khiển tàu biển Thuỷ nghiệp và Thông hiểu hàng hải Địa văn hàng hải và Điều động tàu
Khoa học hàng hải/Vận hành khai thác máy tàu thuỷ Nhiệt kỹ thuật Diesel
Kinh tế vận tải/Kinh tế VTB Kinh tế vi mô Kinh tế vận tải biển

-Hệ Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học: Toán (tự luận) – Anh Văn (trắc nghiệm. Thí sinh tốt nghiệp bậc Đại học thuộc nhóm ngành kỹ thuật được xét miễn thi (tuyển thẳng).
4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Hệ Đại học: 4 → 4.5 năm, Hệ Văn bằng 2, Liên thông: 2 năm.
5. THỜI GIAN HỌC, ĐỊA ĐIỂM HỌC:
Học các ngày cuối tuần tại trường Đại học GTVT TP.HCM – Vũng Tàu
6
. THỜI GIAN TUYỂN SINH: Dự kiến  tháng 10/2016.
7. THỜI GIAN BÁN, NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC ÔN THI
-Bán và Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến thời gian thi dự kiến.
-Ôn thi: liên hệ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tại Vũng Tàu.
8. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Văn phòng Trung tâm Đào tạo Đại học -Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM tại Vũng Tàu.
Địa chỉ: Đường 3/2, P11, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại: 064.3852.174, 0937.499.668  Mr. Lê Đình Tuyên
-Phòng Đào tạo Vừa làm vừa học – Trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 2, D3, Văn Thánh Bắc, F25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  083.8980.429 – 0986.424.500 (Mr. Kiệt). Website: www.tuyensinh.ut.edu.vn

 

Chia sẽ.

Leave a Reply