Trường trân trọng giới thiệu các video tư vấn về chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2020 tại Trường.

Ngành Khoa học hàng hải và ngành Kỹ thuật tàu thủy

 

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông và Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngành Kinh tế xây dựng, Ngành Khai thác vận tải, Ngành Kinh tế vận tải

Ngành Kỹ thuật cơ khí và Ngành Kỹ thuật ô tô

Trả lời