Thông báo thí sinh trúng tuyển và nhập học ĐH VLVH tháng 10/2018

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM
PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Số: ………./TB-TSVLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 10/2018

Những thí sinh đã trúng tuyển theo danh sách chuẩn bị hồ sơ để nhập học từ ngày 01/11-16/11/2018.
Hồ sơ, học phí và lệ phí bao gồm:
–   Mẫu Lý lịch Học viên VLVH (tải về lý lịch): Dán hình nền trắng, đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan nơi làm việc hoặc địa phương nơi cư trú.
–  Giấy khai sinh, CMND/ CCCD (bản sao có công chứng).
–  Bằng tốt nghiệp THPT đối với ngành Kinh tế vận tải biển/ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng đối với liên thông ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.
–   02 hình 3×4 nền trắng (dùng để làm thẻ học viên.
–   Học phí học kỳ 1, lệ phí theo quy định (ghi rõ trong Giấy báo trúng tuyển nhập học) bao gồm:
+  Học phí tạm tính Học kỳ 1 năm học 2018-2019: 16 tín chỉ x 450.000/ tín chỉ = 7.200.000 (bảy triệu hai trăm nghìn đồng). Đối với cả ngành Xây dựng DD&CN, Kinh tế vận tải biển.
+  Lệ phí hồ sơ: 50.000 (năm mươi nghìn đồng).
+  Lệ phí sử dụng dữ liệu trên hệ thống quản lý của trường, hệ thống nhắn tin sms: 150.000/ 2 năm. Từ năm thứ 3 là 100.000/ 1 năm.
+  Lệ phí làm Thẻ học viên: 150.000/ người.

Nhà trường vẫn tiếp tục nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển cho tất cả các ngành.
Những hồ sơ đã trúng tuyển nhưng vẫn thiếu một số giấy tờ cần nộp bổ sung về cho phòng Đào tạo VLVH trong thời gian nhập học.

Mọi thắc mắc và cần giải đáp xin liên hệ về Bộ phận tuyển sinh– Phòng Đào tạo VLVH:
Địa chỉ: Phòng B.10, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 028.3898.0429 – 038.638.6378

Mẫu đơn xin xét chuyển điểm tương đương

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC              

Chia sẽ.

Leave a Reply