Thông báo xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM thông báo Xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh tại các cụm thi do trường Đại học chủ trì.

2. Điều kiện tham gia xét tuyển
– Có đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh;

– Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ;
– Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
– Trường hợp xét tuyển vào bậc Đại học phải có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên, trường hợp xét tuyển vào bậc Cao đẳng phải có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên.

3. Vùng tuyển sinh
– Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước;

– Ký hiệu trường: GTS

4. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ
tiêu
Tổ hợp môn
xét tuyển
HỆ ĐẠI HỌC (80 chỉ tiêu )
1 Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi D520122 40 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
2 Ngành Kỹ thuật môi trườngnewicon D520320 40 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Hoá, Sinh
HỆ CAO ĐẲNG (65 chỉ tiêu)
1 Ngành Điều khiển tàu biển (*) C840107 25 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
2 Ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy (*) C840108 40 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO (195 chỉ tiêu)
1 Ngành Khoa học hàng hải (*) Chuyên ngành Điều khiển tàu biển H840106-101 50 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
2 Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng H580201 40
3 Ngành Kỹ thuật Cơ khí Chuyên ngành Cơ khí ô tô H520103 25
4 Ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT Chuyên ngành Xây dựng cầu đường H580205 40
5 Ngành Kinh tế vận tải Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển H840104 40 Toán, Lý, Hoá
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh

Ghi chú:
–  Các ngành (*) có yêu cầu về sức khoẻ, chiều cao. Thí sinh tham khảo thông tin chi tiết tại website của Trường.
–  Nhà Trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển hệ liên thông Đại học chính quy năm 2016.

5. Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển
a) Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:
– Tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển (được làm tròn đến 0,25) là tổng số điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo ngành;
– Điểm ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức chênh lệch theo đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm, theo khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm.
b) Nguyên tắc xét tuyển
– Trường xét điểm chuẩn trúng tuyển theo chuyên ngành hoặc ngành dựa trên chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển như mục (4).

– Trường xét tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành, không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong ngành.
– Trong trường hợp tại điểm xét tuyển có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định thì sử dụng tiêu chí phụ là xét trúng tuyển theo kết quả môn Toán từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.
c) Nguyên tắc xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu xét tuyển vào trường của thí sinh:
– Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên 1.

– Nếu thí sinh không trúng tuyển vào ngành ưu tiên 1, sẽ được chuyển sang ngành ưu tiên 2 và được xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký ưu tiên 1 vào ngành đó.

6. Thời gian và phương thức tiếp nhận hồ sơ
a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 21/8/2016 đến 31/8/2016
b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi đầy đủ các thông tin theo qui định (mẫu phiếu download tại http://tuyensinh.ut.edu.vn);

– Một phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển;
– Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
c. Phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh chọn 1 trong 3 phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
Phương thức 1: thí sinh đăng kí xét tuyển trực tuyến (online) theo tài khoản cá nhân tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nộp lệ phí dự tuyển qua tài khoản của trường như sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 102010002022473
Ngân hàng: Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – TP.HCM.
– Phương thức 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí dự tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) về cho phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
– Phương thức 3: Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp tại trường: phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
* Lệ phí dự tuyển: 30.000 đồng.

7. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển và nhập học
a. Thời gian công bố
Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 được công bố trước ngày 04/9/2016 tại http://tracuu.ut.edu.vn 

b. Nộp giấy chứng nhận kết quả thi
Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM đến hết ngày 09/9/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nguyện vọng học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM theo 1 trong 2 phương thức sau:

– Phương thức 1: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên): Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
– Phương thức 2: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Lưu ý: Quá thời hạn yêu cầu, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.
Địa chỉ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
c. Thời gian và địa điểm nhập học:
– Thời gian nhập học dự kiến từ ngày 14/9/2016 – 15/9/2016, chi tiết xem giấy báo trúng tuyển nhập trường.

– Địa điểm Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

8. Thông tin liên hệ
Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
Website: www.tuyensinh.ut.edu.vn , Email: tuyensinh@ut.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/tuyensinhgtvt
Điện thoại : 08 3512 6902 , 08 3512 8360     Fax: 08 3512 0567

9. Chương trình liên kết quốc tế
a.
Ngành và chuyên ngành đào tạo:

Nhà trường tổ chức đào tạo Chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các ngành, chuyên ngành đào tạo như sau:

STT Ngành đào tạo Bậc đào tạo Đơn vị cấp bằng Chỉ tiêu

1

Quản lý Cảng và Logistics Đại học Đại học Tongmyong Hàn Quốc 80 SV

2

– Kỹ thuật Xây dựng
– Kỹ thuật Cơ khí
– Kỹ thuật Điện
Đại học Đại học Bang Arkansas Hoa Kỳ 30 SV/ngành

b. Đối tượng xét tuyển:
– Thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia (cho cả 2 cụm thi: do các trường Đại học tổ chức và do các Sở GD&ĐT tổ chức).
– Thí sinh đang theo học các chương trình Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có nguyện vọng xét tuyển vào học chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Viện.
– Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
c. Thời gian và phương thức nộp hồ sơ xét tuyển:
– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 15 tháng 8 đến 28 tháng 8 năm 2016.
– Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nhận hồ sơ và nộp trực tiếp tại văn  phòng tuyển sinh của Viện; hoặc download tại website http://iec.ut.edu.vn/lkqt phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ qua bưu điện.
– Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và làm thủ tục nhập học:
Kết quả trúng tuyển đợt 2 được công bố vào ngày 29 tháng 8 năm 2016; thí sinh làm thủ tục nhập học vào các ngày 30, 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2016.
d. Thời gian học
Dự kiến: ngày 05 tháng 9 năm 2016
e. Chế độ học bổng
– Đối tượng và thời gian áp dụng: Áp dụng cho tất cả sinh viên nhập học trước ngày 21 tháng 9 năm 2016 vào học chương trình liên kết quốc tế của Viện.
– Nội dung:
+ Học bổng “Thủ khoa”: Số lượng 2 suất; Giá trị học bổng tương đương 100% học phí năm thứ nhất,  dành cho sinh viên tham dự kỳ thi THPT QG năm 2016 do các Trường ĐH chủ trì, có điểm thực thi (không kể điểm ưu tiên) 3 môn trong các tổ hợp >= 21 điểm và có chứng chỉ IELTS còn hiệu lực >=5.5.
+ Học bổng “Vinh danh”:  Số lượng 3 suất; Giá trị học bổng tương đương 70% học phí năm thứ nhất,  dành cho sinh viên tham dự kỳ thi THPT QG năm 2016 do các Trường ĐH chủ trì, có điểm thực thi (không kể điểm ưu tiên) 3 môn trong các tổ hợp >= 21 điểm.
+ Học bổng “Chắp cánh ước mơ”:  Số lượng 5 suất; Giá trị học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất,  dành cho sinh viên tham dự kỳ thi THPT QG năm 2016 do các Trường ĐH chủ trì, có điểm thực thi (không kể điểm ưu tiên) 3 môn trong các tổ hợp >= 19.5 điểm.
+ Học bổng “Hội nhập”:  Học bổng trị giá 200 USD dành cho mọi sinh viên có chứng chỉ IELTS còn hiệu lực >=5.5.
+ Học bổng “Đồng hành”: Giá trị học bổng tương đương 25% học phí (không bao gồm học phí tăng cường Tiếng Anh) trong suốt quá trình học tại Việt Nam dành cho sinh viên đã trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy hoặc hệ Chất lượng cao của Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp. HCM khi xét tuyển vào các ngành của trường Đại học Bang Arkansas.
– Lưu ý:
+ Mỗi sinh viên chỉ được chọn một chương trình học bổng duy nhất.
+ Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét học bổng nhiều hơn số suất học bổng, thí sinh sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Điểm thực thi tổ hợp 3 môn; (2) Điểm thi IELTS.
f. Hồ sơ xét tuyển:
Phiếu đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác; Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; Giấy khám sức khỏe (không quá 3 tháng); Bản sao giấy khai sinh có công chứng (02 bản); bản sao CMND có công chứng (02 bản); 06 ảnh (3×4); Phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh (2 phong bì).
g. Địa chỉ liên hệ:
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh,
Địa chỉ: Số 2, Đường D3, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: (+84 8) 3898.2977. Hotline: 0906. 681.588
Website: http://iec.ut.edu.vn/lkqt/    ; Fanpage:  www.facebook.com/IEC.GTVT/

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                       PGS. TS. Đồng Văn Hướng

 

Chia sẽ.

Leave a Reply