HƯỚNG DẪN

=> TRA CỨU

Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét điểm học bạ dưới tất cả các hình thức (trực tuyến, nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện) đều có thể kiểm lại dữ liệu đăng ký của mình tại trang http://ts20.ut.edu.vn/ tại mục Tra cứu đăng ký xét tuyển.

 

=> ĐIỀU CHỈNH

Riêng thí sinh đăng ký trực tuyến được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 24/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

Nhà trường trân trọng cảm ơn các thí sinh đã quan tâm và đăng ký xét tuyển trực tuyến. Các thí sinh đã đăng ký trực tuyến trước ngày 28/4/2020 cần đăng nhập trở lại http://ts20.ut.edu.vn/ để bổ sung dữ liệu phù hợp với yêu cầu xét tuyển.

_______

 

Trả lời