TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Số:03/2016/TB-IEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày17tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Dành cho sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Đại học GTVT Tp. HCM
có nguyện vọng học các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện,
Kỹ thuật Cơ khí nhận bằng của Đại học Bang Arkansas, Hoa Kỳ.

1. Tính pháp lý của chương trình: Ngày 12 tháng 8 năm 2016, bằng quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT, Bộ  Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường ĐH GTVT Tp. HCM hợp tác với Trường ĐH Bang Arkansas phối hợp đào tạo hệ Cử nhân khoa học (Kỹ sư chính qui) các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Cơ khí, địa điểm học tại Trường ĐH GTVT Tp. HCM (hoặc 2+2). Đây là trường ĐH  Công lập Top 20 của Hoa Kỳ được kiểm định bởi tổ chức ABET.

2. Đối tượng xét tuyển: Tất cả sinh viên đã trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng chính quy hoặc hệ Đại học Chất lượng cao của Trường ĐH GTVT HCM có nguyện vọng muốn học và nhận bằng của Trường ĐH Bang Arkansas.

3.Học phí và điều kiện xét tuyển: Sinh viên đã trúng tuyển vào Trường, khi chuyển sang các chương trình này được nhận ưu đãi học phí 52,5 triệu đồng/năm, mỗi năm 3 học kỳ (học phí thông thường 70 triệu đồng/năm).

4. Chỉ tiêu: 30 sinh viên/ ngành.

5. Thủ tục và thời gian đăng ký: Sinh viên nộp bản photo giấy báo trúng tuyển của Trường kèm phiếu đăng ký download tại đây, nộp về Viện trước ngày 21 tháng 9 năm 2016.

6.Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông của Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. Điện thoại: (+84 8) 3898.2977.
Hotline: 0906. 681.588 Website: http://iec.ut.edu.vn/lkqt/
Fanpage: www.facebook.com/IEC.GTVT/
Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:      
– Website Trường (để t/b);
– Phòng tuyển sinh Trường (để p/h);
– Phòng TS &TT, Đào tạo, Kế toán IEC (để t/h)

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

Trả lời