(Thời gian ngày 24/10/2020)

1. Đối tượng tham gia và hình thức đăng ký

+ Sinh viên khóa 2020 nhập học ngày 23/10/2020 kiểm tra theo lịch sắp xếp của phòng Đào tạo. Sinh viên xem lịch “KTNN_Kiểm tra tiếng Anh đầu vào” tại trang cá nhân https://sv.ut.edu.vn/ hoặc tại trang http://online.ut.edu.vn; dữ liệu sẽ được cập nhật vào cuối ngày 23/10/2020 và sau khi sinh viên đã nhập học.

+ Sinh viên các khóa cũ (2018, 2019) và khoá 2020 (các đợt nhập học trước) chưa tham gia kiểm tra tự đăng ký lịch kiểm tra tại mục đăng ký môn học điều kiện (chọn mã học phần KTNN – tên học phần “Kiểm tra ngoại ngữ đầu vào”) trong trang cá nhân sinh viên https://sv.ut.edu.vn/ hoặc tại biểu mẫu bên dưới.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra

–  Thời gian 01 ngày 24/10/2020 bắt đầu từ ca 2

Cụ thể các ca kiểm tra:

+ Buổi sáng: ca 2 (9g10 – 10g10), ca 3 (10g20 – 11g20)

–  Địa điểm tại phòng máy tính C101, C102, C103 – cơ sở chính của Trường (số 2, đường Võ Oanh, P. 25, Q. Bình Thạnh)

3. Lưu ý

+ Sinh viên có thể tham gia kiểm tra thử tại: https://courses.ut.edu.vn (chọn mục kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu vào 2020)

+ Sinh viên sử dụng tài khoản trang cá nhân sinh viên để đăng nhập. Sinh viên nên thay đổi và nhớ mật khẩu mới ngay lần đầu đăng nhập để đảm bảo tính bảo mật. Sinh viên bấm vào đây xem chi tiết hướng dẫn.

+ Kết quả kiểm tra là cơ sở để xếp lớp học tiếng Anh phù hợp cho sinh viên. Trường hợp sinh viên không tham gia kiểm tra sẽ được xếp vào học lớp tiếng Anh từ cấp độ thấp nhất.

+ Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ: phòng Đào tạo – phòng A010 – cơ sở 1 (số 02, đường Võ Oanh, Bình Thạnh), điện thoại (028) 38 992 862 (CV phụ trách Nguyễn Hữu Hiệp), email: pdt@ut.edu.vn

_____

Trả lời