Nhà trường thông báo danh sách thí sinh thiếu thông tin đăng ký xét tuyển (bằng học bạ). Thí sinh cần đăng nhập lại hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường tại http://ts20.ut.edu.vn/ để bổ sung đầy đủ thông tin theo yêu cầu xét tuyển trước ngày 03/7/2020.

Danh sách thí sinh thiếu thông tin đăng ký xét tuyển xem dưới đây:

DS thi sinh thieu thong tin_xet HB (dot 1_2020)

 

Trả lời